International Mother Language day

:برای دوستانم که در آریزونا زندگی‌ میکنند

با سلام

مدتی‌ هست که با گروهی روی موضوع مهمی‌ کار می‌کنم. داریم کوشش می‌کنیم بچه هایی که آخر هفته‌ها به مدرسه ی میروند تا زبان مادری‌شان را بیاموزند، بتوانند از طرف آموزش پرورش آریزونا واحد کلاس درسی‌ دریافت کنند. درست مانند بچه هأیی که در مدارس امریکأی کلاس زبان اسپانیأی بر میدارند. 

روز شنبه ۲۳ فوریه اینجا جشنی هست که غرفه میزند و از طرف ایران زبان فارسی و مدرسه داریوش هم غرفه خواهیم داست همینطور میتونیم برنامه مثلا رقص کودکان داشت باشیم. مقدمه این قانون شروع شده و از آموزش پرورش دعوت کردیم به دیدم فستیوال بیایند.

روز ۲۱ فوریه از طرف یونسکو و همینطور سازمان ملل روز جهانی‌ زبان مادری نامگذاری شده. 

Sherry
— Sherry

No comments yet.