مدرسه‌ داریوش، با هدفِ زنده‌ نگاه‌ داشتنِ زبان فارسی، در سال 2006 پایه‌گذاری شد. در آغاز، فقط یک کلاس داشتیم. بعدها به ‌دلیل استقبال کلاس‌های دیگری نیز اضافه شدند. کلاس‌های این مدرسه شاملِ، سطح‌های مختلف سنی هم برای دانش‌آموزان ایرانی و هم برای دانش‌آموزان آمریکایی است. این کلاس‌ها مهارت‌های مختلفی از جمله خواندان نوشتن مکالمه و در سطحی وسیع‌ تر آشناسازی با فرهنگ ایرانی را دربر می‌گیرد. آموزگاران این مدرسه تجربه‌های چندین ساله در آموزش با مدارک عالی دارند. در کنارِ فعالیت‌های آموزشی مدرسه  داریوش به دیگر برنامه های فرهنگی نیز اهمیت می دهد . همانط   اشاره شد، این برنامه‌ها در راستای آشناسازیِ هرچه بیشتر با آداب و رسوم ایرانی است

.بیایید در تقویت آینده‌ی فرزندانمان از طریق زبان و فرهنگ فارسی کوشا باشیم

Dariush Farsi School was founded in 2006. The school is located in ScottsdaleArizona.  It originally started with one class and due to high demand has expanded to Five classes in 2018. Our class student levels range from: pre-school (ages 5-7), pre-adolescent (8-12) to adolescent education (age 13-18) aswell as classes for adult students (both Iranian and non-Iranian).
Subjects include: reading, writing, conversation, and the Persian culture.  Most of Dariush School’s educators have over 10 years of teaching experience as well as higher education degrees.
Dariush School plans to expand its programs by adding courses such as professional drawing.Visit our Facebook for upcoming new schedules and updates. We work toward further enriching our children’s futures through teaching Persian language.

Shahrzad Khademadam Salehi

President and Founder