شهرزاد خادم آدم

 شهرزاد خادم آدم صالحی تحصیلات دوران ابتدایی و راهنمایی خود را در ایران و دبیرستان و کالج را در آمریکا به پایان رسانده است. سپس از دانشگاه سنت جونز در  نیو یورک لیسانس داروسازی و از دانشگاه میدوسترن شیکا گو هم مدرک دکتر داروسازی را دریافت کرد. در حال حاضر ایشان ۲۳ سال تجربه در رشته داروسازی دارند که ۱۴ سال در داروخانه‌های بیمارستان‌ها بوده و سپس در شرکت‌های دارویی فعالیت داشته ا‌ند
در کنار فعالیت در رشته تحصیلی‌ خود، با توجه به حفظ زبان مادری برای کودکان و نوجوانان ایرانی‌ در سال ۲۰۰۶ مدرسه زبان فارسی را در آریزونا تاسیس کردند ایشان در بر پا‌یی و حمایت از امور فرهنگی‌ برای ساکنان آریزونا همواره کوشا و پیشقدم بوده ا‌ند. آرمان ایشان آموزش زبان و فرهنگ ایران به نسل جدیدی هست که دور از سرزمینشان زندگی‌ میکنند

No comments yet.