مدرسه داریوش زبان فارسی

.مدرسه داریوش کلاس‌های زبان فارسی  برای خردسالان و بزرگسالان ارائه میدهد .فرزندان ما سرمایه های ما در ساخت ایران فردا هستندمدرسه داریوش در راستای حفظ زبان و فرهنگ اصیل ایرانی به کودکان و بزرگسالان فرصت فراگیری زبان مادری را به آنها میدهد. ما هرگز فراموش نمی کنیم در هر کجای دنیا که باشیم ریشه های ما در وطن ما ایران استوار است و بدین منظور آموزش زبان فارسی نه تنها امکان برقرای.

آی قصه قصه قصه

خواندن داستان و کتاب های قصه  فارسی برای کودکان و نوجوانان یکی از روش های بسیار خوبی است که اثر بسیار مثبتی در یادگیری زبان شیرین فارسی دارد. خانم شیرین بدربا شیوه ی خاصی (نقاشی و یا کاردستی) که نشان دهنده ی درک بچه ها از داستان و کتاب است برنامه ی قصه خوانی را انجام می دهد Dariush School presents the following Summer Program:Storytelling by Ms. Shirin Badr followed by.

Please Sign the Petition

Help our Children get School Credit for learning their Mother Language

Dariush Farsi School IASAz Nowruz 1398

Nowruz 1396

Nowruz 1395

Nowruz 1394

International Mother Language day

:برای دوستانم که در آریزونا زندگی‌ میکنند با سلام مدتی‌ هست که با گروهی روی موضوع مهمی‌ کار می‌کنم. داریم کوشش می‌کنیم بچه هایی که آخر هفته‌ها به مدرسه ی میروند تا زبان مادری‌شان را بیاموزند، بتوانند از طرف آموزش پرورش آریزونا واحد کلاس درسی‌ دریافت کنند. درست مانند بچه هأیی که در مدارس امریکأی کلاس زبان اسپانیأی بر میدارند.  روز شنبه ۲۳ فوریه اینجا جشنی هست که غرفه میزند.