مدرسه داریوش زبان فارسی

.مدرسه داریوش کلاس‌های زبان فارسی  برای خردسالان و بزرگسالان ارائه میدهد .فرزندان ما سرمایه های ما در ساخت ایران فردا هستندمدرسه داریوش در راستای حفظ زبان و فرهنگ اصیل ایرانی به کودکان و بزرگسالان فرصت فراگیری زبان مادری را به آنها میدهد. ما هرگز فراموش نمی کنیم در هر کجای دنیا که باشیم ریشه های ما در وطن ما ایران استوار است و بدین منظور آموزش زبان فارسی نه تنها امکان برقرای.

International Mother Language day

:برای دوستانم که در آریزونا زندگی‌ میکنند با سلام مدتی‌ هست که با گروهی روی موضوع مهمی‌ کار می‌کنم. داریم کوشش می‌کنیم بچه هایی که آخر هفته‌ها به مدرسه ی میروند تا زبان مادری‌شان را بیاموزند، بتوانند از طرف آموزش پرورش آریزونا واحد کلاس درسی‌ دریافت کنند. درست مانند بچه هأیی که در مدارس امریکأی کلاس زبان اسپانیأی بر میدارند.  روز شنبه ۲۳ فوریه اینجا جشنی هست که غرفه میزند.